BIP PSR Gdańsk

Ministerstwo Gospoderki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Rybactwo i Morze

Rozporządzenie w sprawie granicy wód sródlądowych i morskich Drukuj Email
poniedziałek, 21 marca 2011 21:00

Dz.U.2002.239.2035
2004.12.30 zm. Dz.U.2004.264.2632 § 1

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.)


Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022)

>>>Rozporządzenie do pobrania w pliku PDF.<<<