BIP PSR Gdańsk

Ministerstwo Gospoderki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Rybactwo i Morze

Rozporządzenie w sprawie połowu Drukuj Email
poniedziałek, 21 marca 2011 21:06

Dz.U.2001.138.1559
2003.02.19 zm. Dz.U.2003.17.160 § 1
2009.07.03 zm. Dz.U.2009.94.780 § 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r.

w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
(Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.)


Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229)

>>>Rozporządzenie do pobrania w pliku PDF.<<<