BIP PSR Gdańsk

Ministerstwo Gospoderki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Rybactwo i Morze

Dz.U.2000 nr 12 poz.147 Drukuj Email
Wpisany przez PSR Gdańsk   
poniedziałek, 14 maja 2007 19:58
Dz.U.2000 nr 12 poz.147

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 7 lutego 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej.

(Dz. U. z dnia 23 lutego 2000 r.)


Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 i Nr 101, poz. 1178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej (Dz. U. Nr 55, poz. 354) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH STRAŻNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ

Lp.

Stanowisko

Kategoria
zaszeregowania

Stawka dodatku
funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Komendant wojewódzkiXV-XIX8wyższe5
2Zastępca komendanta wojewódzkiegoXIV-XVIII7
wyższe
średnie
4
5
3Komendant posterunkuXII-XVI5średnie5
4Starszy strażnikV-XIV-średnie4
5StrażnikIII-XI-zasadnicze zawodowe2
6Młodszy strażnikI-VIII-zasadnicze zawodowe-

ZAŁĄCZNIK Nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia*)

12
1do 35
2do 50
3do 65
4do 80
5do 95
6do 110
7do 125
8do 150
*) Przez najniższe wynagrodzenie rozumie się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania pracowników urzędów terenowych organów administracji rządowej.
Poprawiony: wtorek, 24 stycznia 2012 13:42