BIP PSR Gdańsk

Ministerstwo Gospoderki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Rybactwo i Morze

Zamówienie publiczne PSR.G.322.4.18 Drukuj Email
Wpisany przez PSR Gdańsk   
czwartek, 26 lipca 2018 07:46

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego trzech
fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, niezarejestrowanych i nieobciążonych prawami osób lub
podmiotów trzecich samochodów terenowych z nadwoziem typu pick-up o parametrach i
wyposażeniu określonych SIWZ, rok produkcji 2018, spełniających wymagania przepisów prawa
obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu
drogowego i posiadających obowiązkowo polskie świadectwo homologacji lub odpis decyzji
zwalniającej samochód z homologacji.

Termin składania ofert 2018-08-03 11:00
Numer zgłoszenia PSR.G.322.4.18

  Ogłoszenie o przetargu
  SIWZ
  Formularz oferty
  Projekt umowy Gdańsk
  Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Oświadczenia

  Odpowiedzi zamawiającego:

  Odpowiedzi zamawiającego 1 - 2018.07.30

  Odpowiedzi zamawiającego 2 - 2018.07.30

  Odpowiedzi zamawiającego 3 - 2018.07.30

   

  Informacja z otwarcia ofert:

  Informacja z otwarcia ofert - 2018.08.03

   

  Wybór oferty:


  Ogłoszenie - 2018.08.13

  Punktacja ofert - 2018.08.13

   Poprawiony: piątek, 09 listopada 2018 14:33