LogowanieO Tobie

United States

Unknown Bot
Twoje IP: 54.226.34.209

Przetarg - samochód osobowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez PSR Gdańsk   
piątek, 30 września 2011 12:23

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Państwowa Straż Rybacka w Gdańsku
80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 50

ogłasza, że sprzeda w drodze przetargu publicznego ofertowego

samochód osobowy marki Nissan Pickup TD MR’ 02 2,9t nr rejestracyjny Gd4796H,

rok produkcji 2006, przebieg 97000 km,
stanowiący własność Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku

cena wywoławcza 10.000,00  zł (cena brutto),

Samochód można oglądać w: Zajączkowo 8, 83-110 Tczew
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – 728364251, 583020725

Termin składania ofert upływa w dniu 21 października  2011 r. o godz. 11 00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2011 r. o godz. 1115, w pokoju nr 11 parter

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk

1. Oferta winna zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta, telefon kontaktowy,

- deklarację zakupu pojazdu (oferta na - zakup samochodu Nissan Pickup TD MR’ 02 2,9t nr rejestracyjny Gd4796H, na warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu z dnia 30 września 2011 r.),
- proponowaną cenę,
- datę sporządzenia oferty,
- własnoręczny podpis oferenta.


Na kopercie należy umieścić napis: ,,Oferta na zakup samochodu Nissan Pickup”.

2. Oferty winny być złożone w zamkniętych kopertach w sekretariacie PSR w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk po. 11. Oferent jest związany ofertą przez okres 7 dni, od upływu terminu składania ofert.

4.
W przypadku rezygnacji zwycięzcy w przetargu z kupna pojazdu, sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedaży pojazdu następnemu w kolejności oferentowi.

5.
Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Jeżeli uczestnicy przetargu zaofiarują tę samą cenę, sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub kontynuowanie przetargu w formie licytacji między tymi oferentami.

6. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu. Dowodem sprzedaży jest faktura VAT wystawiona przez sprzedawcę.

7. Zwycięzca winien wpłacić cenę ofertową przelewem na konto sprzedawcy i odebrać pojazd natychmiast po przedstawieniu dowodu uiszczenia wpłaty.

8. Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu, a zgłoszona cena będzie wyższa od ceny wywoławczej.

9. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

10.
Informacji na temat przetargu udzielane są pod nr Tel. 58302-07-25, 728-364-251. Ogłoszenie o przetargu (wraz z wzorem oferty) zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedawcy oraz na stronie internetowej www.psrgdansk.pl

UWAGA!  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wadium w wysokości 10 % ceny oferowanego pojazdu, które należy wnieść w pieniądzu na rachunek

NBP 81 1010 1140 0177 4713 9130 0000  do 21.10.2011r. do godz. 10 00

wzór oferty do pobrania

Poprawiony: wtorek, 24 stycznia 2012 13:32
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 90 gości 

Licznik odwiedzin

dzisiaj:21
wczoraj:55
w tym miesiącu:922
w poprzednim miesiącu:2294
ogółem:40103
wyświetleń:507988

Losowe zdjęcie

Najczęsciej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /psrgdansk/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /psrgdansk/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /psrgdansk/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /psrgdansk/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /psrgdansk/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Edukacja z fizyki jest niezwykle trudna, zadania z fizyki oraz wzory z fizyki ciężko zrozumieć i opanować, warto jednak pouczyć się fizyki w serwisie Fizyka Dla Każdego.