BIP PSR Gdańsk

Ministerstwo Gospoderki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Rybactwo i Morze

Zamówienie publiczne PSR.G.322.4.18 Drukuj Email
Wpisany przez PSR Gdańsk   
czwartek, 26 lipca 2018 07:46

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego trzech
fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, niezarejestrowanych i nieobciążonych prawami osób lub
podmiotów trzecich samochodów terenowych z nadwoziem typu pick-up o parametrach i
wyposażeniu określonych SIWZ, rok produkcji 2018, spełniających wymagania przepisów prawa
obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu
drogowego i posiadających obowiązkowo polskie świadectwo homologacji lub odpis decyzji
zwalniającej samochód z homologacji.

Termin składania ofert 2018-08-03 11:00
Numer zgłoszenia PSR.G.322.4.18

  Ogłoszenie o przetargu
  SIWZ
  Formularz oferty
  Projekt umowy Gdańsk
  Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Oświadczenia

  Odpowiedzi zamawiającego:

  Odpowiedzi zamawiającego 1 - 2018.07.30

  Odpowiedzi zamawiającego 2 - 2018.07.30

  Odpowiedzi zamawiającego 3 - 2018.07.30

   

  Informacja z otwarcia ofert:

  Informacja z otwarcia ofert - 2018.08.03

   

  Wybór oferty:


  Ogłoszenie - 2018.08.13

  Punktacja ofert - 2018.08.13

   Poprawiony: poniedziałek, 13 sierpnia 2018 10:57
    
   PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA W GDAŃSKU Drukuj Email
   Wpisany przez PSR Gdańsk   
   piątek, 10 lutego 2006 01:00   Państwową Straż Rybacką tworzy się na podstawie art. 22 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
   Strażnicy Państwowej Straży Rybackiej pełnią służbę w organach administracji państwowej.
   Państwowa Straż Rybacka jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio wojewodzie od dnia 24.01.2002 r. – w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 187/01 Wojewody Pomorskiego z dnia 10.12.2001 r. w sprawie nadania Statutu Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku.
   Regulamin Państwowej Straży Rybackiej stanowi Zarządzenie Nr 42/03 Wojewody Pomorskiego z dnia 12.03.2002 r. w sprawie nadania regulaminu  Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku.

    


    

   Poprawiony: wtorek, 24 stycznia 2012 13:33