BIP PSR Gdańsk

Ministerstwo Gospoderki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Rybactwo i Morze

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Drukuj Email
Wpisany przez PSR Gdańsk   
wtorek, 27 lutego 2018 00:00

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ W GDAŃSKU

NA 2018 ROK

(art. 13a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Dostawy:

 

L.p.

 

Nazwa dostawy

 

Kod CPV dostawy (9-cyfr.)

 

Wartość zamówienia (netto) w zł

 

Wartość zamówienia w EURO

 

Stawka VAT w %

Wartość zamówienia (brutto)
w zł

Planowany termin wszczęcia postępo. (kwartał)

Planowany okres, na jaki zostanie zawarta umowa

Przewidywany tryb/ procedura udzielenia zamówienia

 

Uwagi

Zakup trzech specjalistycznych samochodów terenowych

34113300-5

406 504,07

94 279,30

23%

500 000,00

III

Dostawa jednorazowa

Przetarg nieograniczony

Program Operacyjny „Rybactwo
i Morze na lata 2014-2020”

Razem: wartość dostawy w kategorii CPV:

406 504,07

94 279,30


Poprawiony: środa, 28 marca 2018 22:39
 
PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA W GDAŃSKU Drukuj Email
Wpisany przez PSR Gdańsk   
piątek, 10 lutego 2006 01:00Państwową Straż Rybacką tworzy się na podstawie art. 22 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
Strażnicy Państwowej Straży Rybackiej pełnią służbę w organach administracji państwowej.
Państwowa Straż Rybacka jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio wojewodzie od dnia 24.01.2002 r. – w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 187/01 Wojewody Pomorskiego z dnia 10.12.2001 r. w sprawie nadania Statutu Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku.
Regulamin Państwowej Straży Rybackiej stanowi Zarządzenie Nr 42/03 Wojewody Pomorskiego z dnia 12.03.2002 r. w sprawie nadania regulaminu  Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku.

 


 

Poprawiony: wtorek, 24 stycznia 2012 13:33