BIP PSR Gdańsk

Ministerstwo Gospoderki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Rybactwo i Morze

Zakres działania Drukuj Email
Wpisany przez PSR Gdańsk   
czwartek, 09 lutego 2006 01:00

 

Zadaniem Państwowej Straży Rybackiej jest:
 1. Kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie w zakresie:
 1. ochrony ryb i innych organizmów wodnych,
 2. zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa rybackiego,
 3. zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie rybactwa,
 4. kontroli legalności połowu i pozyskiwania ryb i innych organizmów wodnych,
 5. kontroli legalności przechowywania, przewożenia, przetwórstwa i obrotu ikry i ryb oraz innych organizmów wodnych,
 6. kontroli przestrzegania przepisów administracyjnych dotyczących rybactwa w zakresie określonym w ustawie.
 1. Współdziałanie z Policją, Społeczną Strażą Rybacką oraz innymi jednostkami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz zwalczania kłusownictwa wodnego i ochrony wód oraz przestrzegania prawa w tym zakresie,
 2. Współdziałanie z uprawnionymi do rybactwa w zakresie ochrony użytkowanych wód,
 3. Nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa,
 4. Współpraca i współdziałanie z Państwowymi Strażami Rybackimi ościennych województw.

Zakres działania
Poprawiony: środa, 28 marca 2018 22:19