BIP PSR Gdańsk

Ministerstwo Gospoderki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Rybactwo i Morze

Wsparcie Unii Europejskiej w finansowaniu zakupu trzech samochodów terenowych typu Pickup z napędem na cztery kola dla potrzeb Państwowej straży Rybackiej w Gdańsku. Drukuj Email
Wpisany przez PSR Gdańsk   

W dniu 25.07.2018r. podpisano umowę z ARMiR na  dofinansowanie projektu w ramach działanie kontrola i egzekwowanie w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa,

Zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze”.  Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 90% wartości projektu.

Koszty całkowite realizacji operacji wyniosły 465 933 złotych.

Zakup nowoczesnych samochodów terenowych z wyposażeniem, m.in. w nowoczesne wciągarki, umożliwiających kontrole w miejscach trudno dostępnych do zbiorników wodnych, przyczynia się do zwiększenia ilości kontroli osób poławiających na rzecz uprawnionych do rybactwa oraz amatorskiego połowu ryb.  Nastąpiła także poprawa bezpieczeństwa pracy podczas kontroli.

 
PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA W GDAŃSKU Drukuj Email
Wpisany przez PSR Gdańsk   
piątek, 10 lutego 2006 01:00Państwową Straż Rybacką tworzy się na podstawie art. 22 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
Strażnicy Państwowej Straży Rybackiej pełnią służbę w organach administracji państwowej.
Państwowa Straż Rybacka jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio wojewodzie od dnia 24.01.2002 r. – w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 187/01 Wojewody Pomorskiego z dnia 10.12.2001 r. w sprawie nadania Statutu Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku.
Regulamin Państwowej Straży Rybackiej stanowi Zarządzenie Nr 42/03 Wojewody Pomorskiego z dnia 12.03.2002 r. w sprawie nadania regulaminu  Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku.

 


 

Poprawiony: wtorek, 24 stycznia 2012 13:33